facebook   facebook   facebook

At handle aktivt

Når man handler aktivt, er det som regel for at finde en løsning, alle kan leve med. Man prøver med andre ord at være konstruktiv, hvis der er konflikter. Og det er en god ting og kræver ofte, at man kan se muligheder i stedet for begrænsninger, og at man kan handle. Det viser, at man tager ansvar - ikke kun for en selv, men også for sine kollegaer og hele sin arbejdsplads.

Når man ofte handler aktivt, bliver man tit betragtet som en god og værdifuld kollega, netop fordi alle føler sig trygge ved en, som handler aktivt. Dvs. én, som hverken undgår eller skaber konflikter eller problemer.

Hvis du altid handler aktivt, kan du komme til at få meget travlt. Det er fordi, man ofte bliver den, de andre går til, hvis der er problemer under optrapning. Ulempen ved at være meget aktiv er, at man kommer til at påtage sig alt for meget ansvar, for meget arbejde og for mange konflikter, som faktisk ikke er ens egne.

Hvis man altid handler aktivt, kan man få rollen som "altid-hjælperen". Så får man måske ikke sagt nej, og det kan betyde, at ens egne grænser bliver overtrådt, fordi man forsøger at mægle mellem andre. Derfor skal en meget aktiv handlende person passe på med ikke at påtage sig alt for meget - nogen gange er det helt OK at sige: 'Sorry - ikke mit problem''.

Husk, at en aktiv handlemåde er en måde at handle på. Det betyder ikke, at man som person er aktiv. Vi er som regel alle både aktive, konfronterende og passive i løbet af en hel arbejdsdag. 

     
Jeg spørger for at få svar
Som jordemoder kan man altså ikke være passiv eller starte konflikter. Man bliver nødt til hele tiden aktivt at finde løsninger. Det handler jo om børn!
   
   
     
This page load time was 0.024 seconds
Designed by TinX/dk - www.tinx.dk