facebook   facebook   facebook

Hvor kan man få hjælp?

Er du i et job lige nu, hvor du behøver hjælp? Kender du nogen, som behøver hjælp - eller vil du blot vide mere om, hvor hjælpen findes, hvis du engang skulle få brug for den?

Arbejdspladsen

  • Arbejdsgiver: Din leder kan ofte være den nærmeste og bedste at tale med, hvis du oplever udfordringer i arbejdet.
     
  • Arbejdsmiljørepræsentant: Er du på en arbejdsplads, hvor der er en arbejdsmiljørepræsentant, kan du kontakte vedkommende og få en snak om det, du oplever er problematisk. Du vil også kunne få at vide, hvem du ellers kan snakke med.
     
  • Tillidsrepræsentant: Er du medlem af en fagforening, kan du bede din tillidsrepræsentant om hjælp.

Fagforeningerne

Du skal være medlem af en fagforening for at få personlig hjælp. Nogle fagforeninger har

  • arbejdsmiljøkonsulenter, der kan hjælpe med materialer om mobning og psykisk arbejdsmiljø.
  • sagsbehandlere, der kan give hjælp og støtte i forbindelse med sygemelding eller tjenstlig samtale
  • psykologbistand, selvhjælpsgrupper eller andre netværk

Læs mere på fagforeningernes hjemmesider, f.eks:

Psykologhjælp

Hvis du har en let til moderat depression, eller hvis du lider af en let til moderat angst, herunder let til moderat OCD (tvangstanker/tvangshandlinger), og hvis du er fyldt 18 år, så kan din praktiserende læge henvise dig til psykologsamtaler. Der er mulighed for at få 60% af udgiften dækket via Sygesikringen, men resten skal du selv betale.

Din praktiserende læge kan også tilbyde samtaleforløb, som alternativ til hjælp fra en psykolog, hvis man ikke er berettiget til en henvisning. Lægen kan også tage stilling til, om der er grundlag for at henvise dig til arbejdspsykologisk udredning.  

Endvidere er der også mulighed for henvisning til psykolog, hvis man har været udsat for en begivenhed omhandlende vold eller ulykke inden for 6, højst 12, måneder. Det kræver dog, at egen praktiserende læge har stillet en diagnose, der relaterer sig til reaktioner på svær belastning eller tilpasningsreaktioner, samt en moderat nedsat funktionsevne.    

Man kan evt. også tjekke sin indboforsikring, som i nogle tilfælde dækker udgifter til psykolog.
 

Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. Arbejdstilsynet er med til at sikre, at virksomhederne overholder deres ansvar i forhold, at arbejdsforholdene på virksomheden er forsvarlige både i forhold til sikkerhed og sundhed. Arbejdstilsynet kan komme på besøg på en virksomhed for at se, om arbejdsmiljøet er i orden. Hvis virksomheden ikke har overholdt arbejdsmiljøloven, kan Arbejdstilsynet give et påbud, dvs. at de fortæller virksomheden, hvad den skal gøre for at overholde loven. Og så skal virksomheden gøre det.

Særlig rådgivning:

BFA - Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø

Der er i alt 5 Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø (BFA) i Danmark. Det er dem, som ved alt om dit fag. På deres fælles hjemmeside kan du klikke dig videre til lige nøjagtig dit fag. Branchefællesskaberne for arbejdsmiljø kortlægger branchens særlige arbejdsmiljøproblemer og hjælper virksomhederne med at løse dem ved bl. a. at lave information, temamøder, uddannelse og foreslå forskning. 

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak

Er du ramt af mobning, og har du brug for nogen at snakke med, kan du ringe til Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak via deres HOTLINE: Hver onsdag mellem kl. 19 - 21 på telefon 60 80 68 98.

Arbejdsmiljørådet

Arbejdsmiljørådet rådgiver både arbejdsgivere og ansatte om, hvordan man får et sundt arbejdsmiljø. Det er også dem, som rådgiver ministeren om arbejdsmiljøemner og om, hvordan arbejdsmiljøloven skal følges.

     
This page load time was 0.022 seconds
Designed by TinX/dk - www.tinx.dk